...da teško bude lakše

Politika privatnosti

Poštujemo Vašu privatnost i želimo da imate poverenje u nas kada se radi o zaštiti ličnih podataka. Mi ćemo Vas uvek transparentno obavestiti o tome zašto nam trebaju Vaši podaci i koliko dugo ćemo ih čuvati. To Vam omogućava da se sami odlučite u koje svrhe možemo da koristimo Vaše podatke. U cilju obezbeđivanja najveće moguće sigurnosti, informacije se uvek prenose u enkriptovanom obliku. Ukoliko ne želite da više obrađujemo Vaše podatke, molimo da nas o tome obavestite putem elektronske pošte navedene pod tačkom 1.2. ovog dokumenta.

1. Opšte informacije

Svrha ove Politike privatnosti je da Vam pruži informacije o obradi Vaših ličnih podataka koja se vrši prilikom i/ili u vezi sa Vašim korišćenjem našeg vebsajta, kao i u vezi sa određenim dodatnim uslugama koje Vam pružamo, a kako je detaljno opisano u odeljcima 2. i 3. ove Politike privatnosti.

Ukoliko se ne slažete sa bilo kojom odredbom ove Politike privatnosti, molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem našeg vebsajta. Vaše dalje korišćenje ovog vebsajta, odnosno pristupanje njegovim sadržajima i/ili korišćenje usluga s tim u vezi koje dodatno pružamo, smatraće se prihvatanjem ove Politike privatnosti.

1.1. Obrada ličnih podataka

Lični podaci su, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (u daljem tekstu: Zakon o ličnim podacima), sve informacije koje se odnose na fizičko lice čiji je identitet na osnovu tih podataka određen ili odrediv, npr. ime i prezime, adresa elektronske pošte, IP adresa, itd.

Kao što je prethodno navedeno, detaljne informacije o prikupljanju i daljoj obradi Vaših ličnih podataka, uključujući i informacije o pravnom osnovu i svrsi konkretne obrade, sadržane su u odeljcima 2. i 3. ove Politike privatnosti.

Ukratko, pravni osnov obrade Vaših ličnih podataka može da bude Vaša saglasnost ili okolnost da je konkretna obrada neophodna za ostvarivanje nekog našeg legitimnog interesa (ili legitimnog interesa trećeg lica) ili je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa nama ili za ispunjenje naših pravnih obaveza. Svrha konkretne obrade može da bude omogućavanje funkcionisanja našeg vebsajta i/ili analiza i dalje poboljšavanje njegovih performansi i/ili ponuda personalizovanih sadržaja i/ili pružanje usluga čije ste pružanje od nas zatražili (na primer radi slanja našeg newsletter-a na Vaš zahtev) i/ili komunikacija u vezi sa prethodno navedenim i/ili komunikacija sa Vama iz marketinških razloga (tzv. direktan marketing).

1.2. Rukovalac podataka

Odgovoran za ovde opisanu obradu Vaših ličnih podataka u svojstvu rukovaoca podataka je:

IKT d.o.o.

Ustanička 189
11050 Beograd

E-mail: office@ikt.rs

1.3. Prava lica na koja se podaci odnose

Kao lice na koje se odnose lični podaci koje obrađujemo, imate određena prava u vezi sa tom obradom, pod uslovima i u slučajevima predviđenim Zakonom o ličnim podacima, a kako je detaljno navedeno u odeljku 4. ove Politike privatnosti.

1.4. Otkrivanje nadležnim organima

U slučaju zakonske obaveze, zadržavamo pravo otkrivanja podataka o Vama nadležnim državnim organima.

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 3. Zakona o ličnim podacima.

2. Prikupljanje i dalja obrada ličnih podataka prilikom posete našem vebsajtu

Prilikom posete i korišćenja našeg vebsajta isključivo u informativne svrhe, odnosno ukoliko se ne registrujete ili nam Vaše lične podatke ne date na neki drugi način, prikupljamo samo one Vaše lične podatke koje prenosi Vaš internet pretraživač, a što je tehnički neophodno kako bismo mogli da Vam prikažemo naš vebsajt i da obezbedimo stabilnost i sigurnost.

Prenosimo prikupljene podatke odgovarajućim odeljenjima ili spoljnim pružaocima usluga i drugim licima sa kojima smo zaključili odgovarajuće ugovore (npr. hosting, administratori sadržaja) za potrebe prikazivanja vebsajta i postavljanje sadržaja.

2.1. Kolačići

Prilikom Vaše posete i korišćenja našeg vebsajta, na Vašem kompjuteru se skladište kolačići ili druge tehnologije poput piksela (u daljem tekstu “Kolačići”). Kolačići su male tekstualne datoteke koje Vaš internet pretraživač pohranjuje na Vašem uređaju kako bi sačuvao određene podatke ili slikovne podatke, poput piksela. Sledeći put kada posetite naš vebsajt na istom uređaju, informacije sačuvane u Kolačićima kasnije će se preneti ili na naš vebsajt (“Kolačići prve strane”) ili na drugi vebsajt kojem Kolačić pripada (“Kolačići treće strane”).

Kroz sačuvane i vraćene podatke, odgovarajuća internet stranica prepoznaje da ste joj već pristupili i posetili je putem internet pretraživača koji upotrebljavate na tom uređaju. Mi koristimo ove informacije kako bismo mogli da dizajniramo i prikažemo vebsajt na optimalan način u skladu s Vašim željama. U tom smislu samo je kolačić prepoznat na Vašem uređaju. Osim toga, Vaši će lični podaci biti sačuvani samo uz Vašu izričitu saglasnost ili ako je to nužno neophodno za korišćenje usluge koja Vam je ponuđena i kojoj ste pristupili.

2.2 Analitika internet stranica (Google Analytics)

Ovaj vebsajt koristi Google Analytics, servis kompanije Google („Google“) za analizu internet stranica. Google Analytics upotrebljava specifičnu vrstu kolačića koji se skladišti na Vašem kompjuteru i omogućava analizu Vašeg korišćenja našeg vebsajta.

Google upotrebljava ove informacije u naše ime kako bi analizirao Vašu upotrebu ovog vebsajta sa svrhom sastavljanja izveštaja o aktivnostima na ovom vebsajtu i kako bi pružio dodatne usluge u vezi sa korišćenjem internet stranica i interneta. Radi ostvarenja ove svrhe, Google može takođe da prenese te informacije dole-navedenim trećim licima. IP adresa koju vaš internet pretraživač šalje ne spaja se u kontekstu usluge Google Analytics-a sa ostalim podacima Google-a.

Uslovi pružanja usluge Google Analytics:
https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, Opšti pregled pravila o bezbednosti i privatnosti Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, kao i Google-ova Pravila privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

 

2.3. Dodaci („plugins“) za društvene mreže

Dodaci za društvene mreže („pluginovi“) se upotrebljavaju na našim internet stranicama, naročito Facebook dugme „Podeli“ ili „Podeli s prijateljima“, pri čemu vebsajtom facebook.com upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dablin 2, Irska, je odgovoran za Facebook.com u Evropi. Ovi dodaci su obično označeni logotipima Facebook-a.

Iz razloga vezanih za privatnost podataka, odlučili smo da našem vebsajtu ne koristimo neposredne dodatke za društvene mreže. Umesto toga, upotrebljavamo tzv. „Shariff“ rešenje. Pomoću Shariffa, u mogućnosti smo da odredimo kada i da li će se uopšte podaci slati operatoru konkretne društvene mreže. Iz tog razloga, nema automatskog prenosa podataka društvenim mrežama kao što su Facebook, Google+, Twitter ili Pinterest kada jednom pristupite našim internet stranicama. Podaci će se prenositi društvenim mrežama jedino ako stvarno kliknete na određeno dugme društvene mreže. U tom slučaju, Vaš internet pretraživač uspostavlja vezu sa serverima konkretne društvene mreže. Klikom na konkretno dugme (npr. „Prosledi dalje“, „Podeli“ ili „Podeli s prijateljima“) pristajete da Vaš internet pretraživač stvori vezu sa serverima odgovarajućih društvenih mreža i da prenosi podatke o korišćenju operatoru konkretne društvene mreže i obrnuto. Mi nemamo nikakvu kontrolu nad prirodom i obimom podataka koji tada prikupljaju društvene mreže.

Operatori društvenih mreža skladište podatke prikupljene o Vama u obliku korisničkog profila i upotrebljavaju ih u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili dizajniranja svojih internet stranica na osnovu potražnje. Takva vrsta obrade sprovodi se naročito (takođe i za neprijavljene korisnike) za prikazivanje oglašavanja na osnovu potražnje (tzv. „demand-fair“), kao i radi informisanja ostalih korisnika društvene mreže o Vašim aktivnostima na našim internet stranicama. Imate pravo da prigovorite stvaranju takvih korisničkih profila, s tim da morate da kontaktirate pružaoce konkretnog dodatka za društvene mreže kako biste ostvarili ovo pravo.

Pomoću tih dodataka, pružamo priliku interakcije s društvenim mrežama i ostalim korisnicima, tako da možemo da poboljšamo našu ponudu i učinimo je zanimljivijom za Vas kao našeg korisnika.

Podaci se prenose bez obzira na to da li imate nalog kod konkretnog pružaoca dodatka i jeste li prijavljeni tamo. Ako ste prijavljeni kod konkretnog pružaoca dodatka, Vaši podaci koje smo prikupili će biti prosleđeni direktno Vašem postojećem nalogu kod pružaoca dodatka. Ako kliknete na dugme za aktivaciju i, na primer, povežete se sa internet stranicom, pružalac dodatka takođe će sačuvati ove informacije u Vašem korisničkom nalogu i podeliti ih javno s Vašim kontaktima. Preporučujemo da se redovno odjavljujete nakon upotrebe društvene mreže, naročito pre aktiviranja dugmeta, jer ćete na taj način izbeći snimanje u svoj profil koji se nalazi kod pružaoca dodatka.

Za više informacija o svrsi i obimu prikupljanja podataka i njihove dalje obrade od strane pružaoca dodatka, molimo da pogledate politike privatnosti ovih pružalaca koji su navedeni ispod. Oni će Vam takođe pružiti dodatne informacije o Vašim pravima u tom smislu i mogućnostima podešavanja opcija kako biste zaštitili svoju privatnost.

  1. Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornija 94304, SAD; http://www.facebook.com/policy.php za više informacije o prikupljanju podataka: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications kao i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook je obuhvaćen sporazumom EU-SAD Štit privatnosti (Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
  2. Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornija 94043, SAD; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google je obuhvaćen sporazumom EU-SAD Štit privatnosti (Privacy Shield), https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.4. YouTube-Video

Postavili smo YouTube videozapise na našu internet stranicu, koji su sačuvani na http://www.YouTube.com i mogu se gledati direktno sa naše internet stranice. Sve je to uključeno u “prošireni način zaštite podataka”, tj. nema podataka o Vama kao korisniku koji će se preneti na YouTube ako ne kliknete na videozapise da pustite njihov sadržaj. Samo kada puštate videozapise, podaci koji se spominju u sledećem odlomku preneće se na YouTube. Nemamo uticaja na ovaj prenos podataka.

Posetom internet stranice, YouTube prima informacije da ste pristupili odgovarajućoj podstranici naše internet stranice. Pored toga, preneće se i podaci navedeni u Delu 2 ovih pravila o privatnosti. To je nezavisno od toga da li YouTube pruža korisnički nalog putem kojeg ste prijavljeni ili korisnički nalog-račun ne postoji. Ako ste prijavljeni na Google, Vaši će podaci biti direktno povezani s Vašim nalogom. Ako ne želite da budete povezani s Vašim profilom na YouTube-u, morate se odjaviti prije aktiviranja dugmeta. YouTube čuva Vaše podatke kao korisničke profile i koristi ih u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i / ili dizajna internet stranica. Takva procena odvija se posebno (čak i za neprijavljene korisnike) kako bi omogućila oglašavanje utemeljeno na potražnji i informisala druge korisnike društvene mreže o Vašim aktivnostima na našoj internet stranici. Imate pravo da sprečite stvaranje tih korisničkih profila, pri čemu morate kontaktirati YouTube kako biste to ostvarili.

Više informacija o svrsi i opsegu prikupljanja i obrade podataka od strane YouTube-a potražite u pravilima o privatnosti. Tu ćete takođe pronaći dodatne informacije o svojim pravima i mogućnostima postavljanja opcija kako biste zaštitili Vašu privatnost: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy; Google je regulisan EU-US Štitom privatnosti, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

3. Prikupljanje i dalja obrada ličnih podataka u vezi sa pružanjem dodatno ponuđenih usluga (online i offline)

Osim čisto informativne upotrebe našeg vebsajta, nudimo i različite usluge radi čijeg pružanja obrađujemo Vaše lične podatke, kako je navedeno u daljem tekstu ovog odeljka 3. ove Politike privatnosti.

Ukoliko u tom cilju angažujemo spoljne pružaoce usluga, njih biramo i angažujemo pažljivo, oni su obavezni da postupaju u skladu sa našim instrukcijama i redovno se proveravaju. Takođe, Vaše lične podatke možemo da otkrijemo i trećim licima koji su naši partneri u organizovanju, odnosno sprovođenju promocija, nagradnih igara i sličnih aktivnosti.

Imajući u vidu da navedena lica mogu imati i sedište van zemlje Vašeg prebivališta, može doći i do iznošenja Vaših podataka iz zemlje Vašeg prebivališta, uključujući i iznošenje u zemlje van Evropske ekonomske zone. Dodatne informacije o tome slede u nastavku.

Iako je, kako je već navedeno u tački 1.2. ove Politike privatnosti, kompanija IKT rukovalac podataka u pogledu obrade Vaših ličnih podataka koja se vrši u vezi sa Vašim pristupom ovom vebsajtu i njegovim daljim korišćenjem, ona nije nužno rukovalac podataka kada je u pitanju obrada koju podrazumeva pružanje dole-opisanih usluga. U tom slučaju, rukovalac podataka je već imenovan, npr. u podnožju / potpisu e-pošte ili kartice kampanje, to lice je rukovalac podataka u skladu sa članom 4. stav 1. tačka 8. Zakona o ličnim podacima.

3.1. Kontakt

Kada nas kontaktirate ili komunicirate s nama, npr. putem e-maila ili putem kontakt obrasca na našem vebsajtu, podaci koje navedete (Vaša adresa e-pošte, ako je primenjivo Vaše ime i Vaš telefonski broj i/ili lični podaci navedeni tokom konkretne komunikacije) biće sačuvani i obrađeni s naše strane kako bismo odgovorili na Vaša pitanja, zahteve ili u svrhu poslovne korespondencije. Brišemo podatke koji se pojavljuju u ovom kontekstu nakon što njihovo čuvanje više nije potrebno, osim ako postoje zakonske obaveze zadržavanja ili se moraju poštovati određeni rokovi.

U slučaju upita potrošača putem internog alata za upravljanje potrošnjom, lični podaci obično će se izbrisati nakon jedne godine. Izuzetno, podaci će se čuvati duže ako su podaci potrebni za uspostavljanje, izvršavanje ili odbranu pravnih zahteva.

Prilikom obrade podataka koji se pojavljuju tokom komunikacije, imamo legitiman interes za obradu podataka u skladu sa zakonskim zahtevima, za internu proveru ili u skladu sa odgovarajućim zahtevom za komunikaciju. Kako bismo se borili protiv terorizma, zakon nas može obavezivati da izvršimo poređenje s popisima sankcija. Ukoliko je to slučaj, obrađivali bismo Vaše podatke i da bismo ispunili takve zakonske zahteve. Takođe, u meri u kojoj je to dozvoljeno primenjivim propisima, obrađujemo Vaše podatke za prevenciju i istragu prekršaja i drugih kažnjivih dela, procenu i kontrolu rizika, za internu komunikaciju i u odgovarajuće administrativne svrhe. Možete se suprotstaviti ovoj obradi, kako je navedeno u odeljku 4. ove Politike privatnosti.

Prikupljene podatke prenosimo relevantnim internim odeljenima za obradu i drugim povezanim društvima unutar IKT kompanije ili spoljnim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. hosting, pružaoci usluga pozivnog centra) radi ostvarivanja relevantnih ciljeva (uspostavljanje kontakata, dopisivanje povezano s poslovanjem i briga o korisnicima). Platforma / pružaoci usluga imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje izvan Evropske ekonomske zone). Radi obezbeđivanja odgovarajuće zaštite Vaših ličnih podataka, sa tim pružaocima usluga biće zaključene, ukoliko je primenjivo, standardne ugovorne klauzule odobrene od strane srpskog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i/ili preduzete druge odgovarajuće mere kako bi se obezbedilo da konkretna obrada Vaših ličnih podataka bude u skladu sa Zakonom o ličnim podacima.

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačke 2. i 6. Zakona o ličnim podacima.

3.2 Newsletter

Newsletter sadrži vesti, ponude i dodatne informacije o proizvodima. Prijavom na newsletter, u skladu s Vašim pristankom koji je potreban u svakom pojedinačnom slučaju, primaćete personalizovane informacije o proizvodima, uslugama ili predlozima za učestvovanje u promocijama, kao što su takmičenja ili ispitivanja proizvoda, i to putem e-pošte ili oglašavanja na vlastitim kanalima ili kanalima trećih lica (npr. putem društvenih medija).

Prijavom na newsletter primićete bilten prilagođen Vašim potrebama (ukoliko je newsletter “personalizovan”, „individualizovan“, „prilagođen“). Analiziramo Vašu kupovinu i ponašanje prilikom kliktanja na našim internet stranicama ili u newsletteru kako bismo prikupili relevantne informacije.

Bilten se obično šalje jednom nedeljno (“redovno”). U pojedinačnim slučajevima (npr. za posebne radnje) može se i češće slati putem e-pošte.

Takođe upotrebljavamo mere za ponovni marketing kako bismo Vam pokazali relevantno oglašavanje putem mreže.
Podaci će biti prosleđeni na našu platformu za upravljanje korisnicima i njima će moći da pristupe i pružaoci usluga radi podrške i implementacije newslettera. Platforma / hosting provideri imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje van Evropske ekonomske zone). Radi obezbeđivanja odgovarajuće zaštite Vaših ličnih podataka, sa tim pružaocima usluga biće zaključene, ukoliko je primenjivo, standardne ugovorne klauzule odobrene od strane srpskog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i/ili preduzete druge odgovarajuće mere kako bi se obezbedilo da konkretna obrada Vaših ličnih podataka bude u skladu sa Zakonom o ličnim podacima.

Ti prikupljeni podaci automatski se brišu nakon 18 meseci ako lica na koja se ti podaci odnose ne otvaraju Newsletter-e koji im se šalju u periodu od najmanje 18 uzastopnih meseci. Ako više ne želite da primate newsletter, možete da ga otkažete u bilo kom trenutku. Kliknite na link sadržan u svakom newsletteru, a zatim ćete biti vođeni kroz postupak otkazivanja, ili nam pošaljite informaciju o otkazu putem e-pošte.

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 1. Zakona o ličnim podacima.

3.3. Kampanje (npr. nagradne igre, ankete)

Kada učestvujete u nagradnim igrama, anketama ili sličnim kampanjama, koristimo lične podatke koje nam date za sprovođenje kampanje. Dodatne informacije o svrsi njihove obrade možete da pronađete u pravilima o sprovođenju konkretne kampanje.

Prikupljene podatke prenosimo relevantnim internim odeljenjima za obradu ili spoljnim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. hosting, dostava) za potrebe sprovođenja konkretne kampanje. Platforma / pružaoci usluga imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje izvan Evropske ekonomske zone). Radi obezbeđivanja odgovarajuće zaštite Vaših ličnih podataka, sa tim pružaocima usluga biće zaključene, ukoliko je primenjivo, standardne ugovorne klauzule odobrene od strane srpskog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i/ili preduzete druge odgovarajuće mere kako bi se obezbedilo da konkretna obrada Vaših ličnih podataka bude u skladu sa Zakonom o ličnim podacima.

Vaši će podaci biti izbrisani nakon završne obrade kampanje (pogledajte pravila i uslove učestvovanja u konkretnoj kampanji), osim ako je to u sukobu sa zakonskim obavezama zadržavanja ili zakonskim ograničenjima.

Dostavljanje Vaših ličnih podataka je neophodno za izvršenje ugovora. Niste obavezni da date svoje lične podatke, njihovo dostavljanje je dobrovoljno. Bitno je, međutim, da imate u vidu da, ako odlučite da ne navedete Vaše podatke, neće biti moguće Vaše učešće u konkretnoj kampanji.

Dodatne informacije mogu se pronaći u opštim pravilima i i uslovima konkretne kampanje.

Pravni osnov: Član 12. stav 1. tačka 2. Zakona o ličnim podacima.

4. Prava lica čiji se podaci obrađuju

Kao lice na koje se odnose lični podaci koje obrađujemo, imate sledeća prava u vezi sa tom obradom, pod uslovima i u slučajevima predviđenim Zakonom o ličnim podacima:

  • Pravo da zatražite informacije o obradi Vaših ličnih podataka;
  • Pravo da pristupite Vašim ličnim podacima i pravo da tražite njihovu kopiju;
  • Pravo na ispravku, dopunu i brisanje Vaših ličnih podataka;
  • Pravo na ograničenje njihove obrade;
  • Pravo na, ukoliko je primenjivo, prijem ili prenos podataka u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu (pravo na prenosivost podataka);
  • Pravo na podnošenje prigovora protiv obrade Vaših ličnih podataka (ukoliko obradu zasnivamo na legitimnom interesu ili ukoliko obradu vršimo za potrebe direktnog marketinga, uključujući i profilisanje u tim slučajevima) i pravo na prekid njihove obrade;
  • Pravo da se na Vas ne primenjuje odluka doneta, ukoliko je primenjivo, isključivo na osnovu automatizovane obrade.

Nadalje, imate i pravo na pravna sredstva predviđena Zakonom o ličnim podacima uključujući pravo na podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i pravo na sudsku zaštitu.

Takođe, ukoliko Vaše lične podatke obrađujemo na osnovu Vaše saglasnosti, imate pravo da tu saglasnost povučete u svakom trenutku, s tim da to povlačenje ne utiče na zakonitost obrade koja je vršena pre povlačenja. U slučaju povlačenja saglasnosti, prestaćemo da obrađujemo Vaše lične podatke za čiju je obradu pravni osnov bila povučena saglasnost, osim ukoliko za konkretnu obradu postoji drugi pravni osnov.

Da biste ostvarili svoja gore-navedena prava (ukoliko su u konkretnom slučaju primenjiva), kao i ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa ovom Politikom privatnosti, možete da nam se obratite korišćenjem podataka za kontakt navedenih na samom početku ovog dokumenta (odnosno pod tačkom 1.2.).

Pretplati se za novosti

Eksluzivne informacije pre svih

Slanjem email-a saglasni ste sa našom Politikom privatnosti.

Kolačići na IKT sajtu

Kolačići nam omogućuju da pružimo bolju uslugu. Korišćenjem ovog sajta, saglasni ste za upotrebu kolačiča. Ne čuvamo personalne informacije.